-TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 15. travnja 2018.-

.romani-IV=
.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 15. travnja 2018.
..
15.4.2018.

1. PAVAO PAVLIČIĆ: “SALON za PLAKANJE”
2. DRAŽEN PRĆIĆ: “(RE)DEFINIRANJE ŽIVOTA”
3. FRA ANTE MARIĆ: “PLAČU LI JELENI?”
4. ZORAN CUKALE: “KERBER”
5. LJUBA ĐIKIĆ: “ZATIŠJE”
6. TOMISLAV STOCKINGER: “ALATIR” –II DIO “ZIMA”
7. ANTE JUROŠ: “KAPLJICE KRVI”
8. HRVOJE HITREC: “ŠPILBERK”
9. ŽELJKO KOCAJ: “UBOJSTVO u BUSOVAČI”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. IVAN ARALICA: “FARRELL”
13. ANITA MARTINAC: “OD FRANJE do FRANJE”
14. DIANA ROSANDIĆ ŽIVKOVIĆ: “TETOVIRANA”
15. SLAVEN KUSTURA: “JEDNOM NEKAD MOŽDA”
16. JELICA GJENERO: “MOJA MAMA ŠOPINGHOLIČARKA”
17. IVANA PLECHINGER: “ONO ŠTO OSTAJE, UVIJEK LJUBAV JE”
18. ANA PISAC:”DETEKTIVKA LISICA: PET EUROPSKIH SLUČAJEVA”
19. ANAMARIJA ALPEZA: “DJEVOJKA PLAVIH OČIJU”
20.LARI MARI: “BREMENITA ŠUTNJA”
=tjedna lista 20 romana – HRVATSKA = 15.04.2018.-

Oglasi

-TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA, TRAVANJ 2018.-

.Julijana-Matanovic-Pavao-Pavlicic11252017-
-TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA, TRAVANJ 2018.-
-TOP 50 BOOKS in APRIL 2018. – CROATIA
-AGENCIJA „IOA-UI“

1. PAVAO PAVLIČIĆ: „SALON za PLAKANJE“
2. DRAŽEN PRĆIĆ: „(RE)DEFINIRANJE ŽIVOTA“
3. fra ANTE MATIĆ: „PLAČU LI JELENI?“
4. ZORAN CUKALE: „KERBER“
5. LJUBA ĐIKIĆ: „ZATIŠJE“
6. TOMISLAV STOCKINGER: „ALATIR – ZIMA“-II-
7. TOMISLAV STOCKINGER: „ALATIR – OGNJENO NEBO“-III-
8. ŽELJKO KOCAJ: „UBOJSTVO u BUSOVAČI“
9. HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. IVAN ARALICA: „FARRELL“
13. ANTE JUROŠ: „KAPLJICE KRVI“
14. SLAVEN KUSTURA: „JEDNOM NEKAD MOŽDA
15.DIANA ROSANDIĆ ŽIVKOVIĆ: „TETOVIRANA“
16. ANA PISAC: „DETEKTIVKA LISICA: PET EUROPSKIH SLUČAJEVA
17. IVANA PLEHINGER: „ONO ŠTO OSTAJE, UVIJEK LJUBAV JE“
18. JELICA GJENERO: „MOJA MAMA ŠOPINGHOLIČARKA“
19. ANAMARIJA ALPEZA: „DJEVOJKA PLAVIH OČIJU“
20. DANIELLA KORDIĆ: „NARCIS i RUŽA“

21. JURE KARAMARKO: „ZARA“
22. JURE KARAMARKO: „PADOBRAN“
23. ANKICA BREKALO: „OTAC, SIN i JA“
24. VERA ŠOIĆ KATALINIĆ: „TOZEUR“
25. ANTE GUGO: „ŽETVA u POLJU OTROVA“
26. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „KAO KIŠA“
27. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
28. ANTO ZIRDUM: „KLUPKO“
29. RATKO MARTINOVIĆ: „KALEIDOSKOP“
30. INGRID DIVKOVIĆ: „ŽIVI MI SE“

31. NEDA BLAŽEVIĆ KRIEZMAN: „POTRES“
32. LEA BREZAR: „SUPERJUNAKINJE“
33. IVO FABIJANIĆ: „RUŽARIJ NANE JERKE“
34. RADE JARAK: „EMIGRANTI“
35. ZORAN LISJAK: „SAVRŠEN USTROJ“
36. MARIJANA DOKOZA: „TRAGOVI“
37. DRAŽEN KATUNARIĆ: „SMIJEŠAK PADRE PIJA“
38. DINKA DUŠEVIĆ: „LJUBAV PLAVOG MJESECA“
39. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“
40. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“

41. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
42. ANA DUMANČIĆ: „PRAVI se DA SI NORMALNA“
43. dr ĐURĐICA KESAK – URSIĆ: „NEDOVRŠENA LISTA“
44. ALEKSANDRA ORLIĆ: „AKO IKAD“
45. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“
46. MIHAELA GAŠPAR: „SPORI ODRON“
48. ZORICA RADAKOVIĆ: „SANJARICA“
49. RENATA ZLATKOVIĆ: „MOŽE SE DOGODITI i TEBI“
50. IVO FABIJANIĆ: „RUŽARIJ NANE JERKE“


TOP LISTA 50 ROMANA , HRVATSKA, TRAVANJ 2018.-
TOP 50 BOOKS in APRIL 2018.-
AGENCIJA „IOA-UI“ /-= Agencija „(N)I(K)O(L)A (P)U(L)I(Ć)“=-/

..TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 07. travnja 2018.

.
RROOMM-4.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 07. travnja 2018.
..
7.4.2018.

1. PAVAO PAVLIČIĆ: “SALON za PLAKANJE”
2. DRAŽEN PRĆIĆ: “(RE)DEFINIRANJE ŽIVOTA”
3. HRVOJE HITREC: “ŠPILBERK”
4. IVAN ARALICA: “FARRELL”
5. FRA ANTE MARIĆ: “PLAČU LI JELENI?”
6. ZORAN CUKALE: “KERBER”
7. ANTE JUROŠ: “KAPLJICE KRVI”
8. LJUBA ĐIKIĆ: “ZATIŠJE”
9. TOMISLAV STOCKINGER: “ALATIR” –II DIO “ZIMA”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. ŽELJKO KOCAJ: “UBOJSTVO u BUSOVAČI”
13. ANITA MARTINAC: “OD FRANJE do FRANJE”
14. DIANA ROSANDIĆ ŽIVKOVIĆ: “TETOVIRANA”
15. SLAVEN KUSTURA: “JEDNOM NEKAD MOŽDA”
16. JELICA GJENERO: “MOJA MAMA ŠOPINGHOLIČARKA”
17. IVANA PLECHINGER: “ONO ŠTO OSTAJE, UVIJEK LJUBAV JE”
18. ANA PISAC:”DETEKTIVKA LISICA: PET EUROPSKIH SLUČAJEVA”
19. ANAMARIJA ALPEZA: “DJEVOJKA PLAVIH OČIJU”
20.MILENA BENINI: “KVADRILA”
=tjedna lista 20 romana – HRVATSKA = 7.04.2018.-

.55 BEST BOOKS WEB, 7.travnja 2018.

.Julijana-Matanovic-Pavao-Pavlicic11252017-006
.55 BEST BOOKS WEB, 7. travnja 2018.-
1. PAVAO PAVLIČIĆ: „SALON za PLAKANJE“
2. DRAŽEN PRĆIĆ: „(RE)DEFINIRANJE ŽIVOTA“
3. HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“
4. IVAN ARALICA: „FARRELL“
5. Fra ANTE MARIĆ: „PLAČU LI JELENI?“
6. ANTE JUROŠ: „KAPLJICE KRVI“
7. ZORAN CUKALE: „KERBER“
8. ANITA MARTINAC: „OD FRANJE do FRANJE
9. DIANA ROSANDIĆ: „TETOVIRANA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
12. TOMISLAV STOCKINGER: „ZIMA“ („ALATIR“ – DRUGI DIO)
13. LJUBA ĐIKIĆ: „ZATIŠJE“
14. SLAVEN KUSTURA: „JEDNOM NEKAD MOŽDA“
15. ŽELJKO KOCAJ: „UBOJSTVO u BUSOVAČI“
16. JELICA GJENERO:“MOJA MAMA ŠOPINGHOLIČARKA“
17. ANA PISAC: „DETEKTIVKA LISICA: PET EUROPSKIH SLUĆAJEVA“
18. IVANA PLEHINGER: „ONO ŠTO OSTAJE, UVIJEK LJUBAV JE“
19. ANAMARIJA ALPEZA: „DJEVOJKA PLAVIH OČIJU“
20. LARI MARI: „BREMENITA ŠUTNJA“
//////
….
21. ANKICA BREKALO: „OTAC, SIN I JA“
22. ANTE GUGO: „ŽETVA u POLJU OTROVA“
23. ANTO ZIRDUM: „KLUPKO“
24. JURE KARAMARKO: „ZARA“
25. JURE KARAMARKO: „PADOBRAN“
26. FRANJO DERANJA: „BUBAdeSTRUKTOR“
27. BRANKICA STANIĆ: „PUTEVIMA SVITANJA“
28. ZORAN ROŠKO: „MINUS SAPIENS“
29. MARINKO KOŠČEC: „U POTRAZI za POČETKOM KRUGA“

30. NEDA BLAŽEVIĆ KRIEZMAN: „POTRES“
31. FRANJO JANEŠ: „TUNEL na KRAJU SVJETLA“
32. LEA BREZAR: „SUPERJUNAKINJE“
33. OMER RAK: „KULTNA POSUDA“
34. IVAN SALEČIĆ: „GLAVA LAVA – broj 21 (DOM u DUBROVNIKU)“
35. RADE JARAK: „EMIGRANTI“
36. JASNA HORVAT: „ATANOR“
37. DOROTEA VUČIĆ: „PREVARANTI-ISKUPLJENJE“
38. DRAŽEN KATUNARIĆ: „SMIJEŠAK PADRA PIJA“
39. DINKA DUŠEVIĆ: „LJUBAV PLAVOG MJESECA“

40. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“
41. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“
42. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“
43. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
44. MIHAELA GAŠPAR: „SPORI ODRON“
45. GORAN VOJNOVIĆ: „SMOKVA“
46. IVICA IVANIŠEVIĆ: „KNJIGA ŽALBE“
47. ALEKSANDRA ORLIĆ: „AKO IKAD“
48. TATJANA GROMAČA: „CARSTVO NEMOĆI“
49. ĐURĐA KNEŽEVIĆ: „PRAVILA IGRE“

50. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“
51. INGRID DIVKOVIĆ: „ŽIVI MI SE“
52. NEDA MIRANDA BLAŽEVIĆ-KRIEZMAN: „OPSEG OTPORA“
53. RENATA ZLATKOVIĆ: „MOŽE SE DOGODITI i TEBI“
54. MARIJA ŠUR PUHOVSKI: „IGRAČ
55. IVO FABIJNIĆ: „RUŽARIJ NANE JERKE“
……
….
..-55 BEST BOOKS WEB, 07. TRAVNJA 2018.-
.

-TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 1. travnja 2018.-

.romani-4-1-638
.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 01. travnja 2018.
..
1.4.2018.

1. PAVAO PAVLIČIĆ: “SALON za PLAKANJE”
2. HRVOJE HITREC: “ŠPILBERK”
3. DRAŽEN PRĆIĆ: “(RE)DEFINIRANJE ŽIVOTA”
4. IVAN ARALICA: “FARRELL”
5. ANITA MARTINAC: “OD FRANJE do FRANJE”
6. FRA ANTE MARIĆ: “PLAČU LI JELENI?”
7. ANTE JUROŠ: “KAPLJICE KRVI”
8. DIANA ROSANDIĆ ŽIVKOVIĆ: “TETOVIRANA”
9. ZORAN CUKALE: “KERBER”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. TOMISLAV STOCKINGER: “ALATIR” –II DIO “ZIMA”
13. LJUBA ĐIKIĆ: “ZATIŠJE”
14. ANA PISAC:”DETEKTIVKA LISICA: PET EUROPSKIH SLUČAJEVA”
15. SLAVEN KUSTURA: “JEDNOM NEKAD MOŽDA”
16. ANAMARIJA ALPEZA: “DJEVOJKA PLAVIH OČIJU”
17. ANKICA BREKALO: “OTAC, SIN I JA”
18. IVANA PLECHINGER: “ONO ŠTO OSTAJE, UVIJEK LJUBAV JE”
19. JELICA GJENERO: “MOJA MAMA ŠOPINGHOLIČARKA”
20 ŽELJKO KOCAJ: “UBOJSTVO u BUSOVAČI”
=tjedna lista 20 romana – HRVATSKA = 1.04.2018.-

-50 ROMANA u OŽUJKU 2018.- HRVATSKA – (MARCH 2018.- CROATIA-)

.Julijana-Matanovic-Pavao-Pavlicic11252017-006. .
. . 50 ROMANA U OŽUJKU 2018. – HRVATSKA – (MARCH 2018.- Croatia)

50 MOST READ NOVELS IN MARCH 2018. – CROATIA –

20 NAJČITANIJIH ROMANA U HRVATSKOJ U MJESECU OŽUJKU 2018. GODINE:

1. PAVAO PAVLIČIĆ:“SALON za PLAKANJE“
2. HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“
3. IVAN ARALICA: „FARRELL“
4. DRAŽEN PRĆIĆ: „(RE)DEFINIRANJE ŽIVOTA“
5. ANITA MARTINAC: „OD FRANJE DO FRANJE“
6. FRA ANTE MARIĆ: „PLAČU LI JELENI?“
7. ANTE JUROŠ: „KAPLJICE KRVI“
8. ZORAN CUKALE: „KERBER“
9. DIANA ROSANDIĆ: „TETOVIRANA“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. ANA PISAC: „DETEKTIVKA LISICA: PET EUROPSKIH SLUČAJEVA“
13. TOMISLAV STOCKINGER: „ALATIR II DIO – ZIMA“

14. LJUBA ĐIKIĆ: „ZATIŠJE“
15. JELICA GJENERO: „MOJA MAMA ŠOPINGHOLIČARKA“
16. ANAMARIJA ALPEZA: „DJEVOJKA PLAVIH OČIJU“
17. IVANA PLECHINGER: „ONO ŠTO OSTAJE, UVIJEK LJUBAV JE“
18. ANKICA BREKALO: „OTAC, SIN i JA“

19. SLAVEN KUSTURA: „JEDNOM NEKAD MOŽDA“
20. ŽELJKO KOCAJ: „UBOJSTVO u BUSOVAČI“

-1.3-31.3. 2018. godine

-= „NAJČITANIJI ROMANI ZA DJECU U HRVATSKOJ U OŽUJKU 2018. GODINE“:
1. Ana Pisac: „Detektivka Lisica: Pet europskih slučajeva“
2. Tihomir Horvat: „Mali ratnik“
3. Ante Gugo: „Runo“
4. Đurđica Stuhlreiter: „Gašpar i prijatelji“
5. Julijana Matasović: „Vezanje tenisica s jednom nepoznanicom“

6. Ivana Guljašević: „Neprilagođena“
7. Nives Madunić Barišić: „Mrak ili strah“
8. Ivana Plechinger: „Ono što ostaje, uvijek ljubav je“
9. Jelica Gjenero: „Moja mama šopingholičarka“
10. Jelica Gjenero: „Skriveno od očiju“

-= 20 PRIJEDLOGA ZA LISTU ROMANA „:
– Jure Karamarko: „Zara“
– Jure Karamarko: „Padobran“
– Nela Stipančić Radonić: „Putovanje u Indiju“
– Renata Zlatković:„Može se dogoditi i tebi“
–Rade Jarak: „Emigranti“
– Jurica Pavičić: „Crvena voda“
– Zoran Roško: „Minus sapiens“
– Marinko Koščec: „U potrazi za početkom kruga“
– Ana Dumančić: „Pravi se da si normalna“
– Dinka Dušević: „Ljubav plavog mjeseca“

– Dr. Đurđica Kesak-Ursić: „Nedovršena lista“
–Tatjana Gromača:“Carstvo nemoći“
-Irena Matiješević: „Crno pismo“
– Rosie Kugli: „Nisam ti rekla“
– Sanda Pandžo: „Djevojka s kuferom“
– Đurđa Knežević:“Pravila igre“
– Mihaela Gašpar: „Spori odron“
– Zorica Radaković: „Sanjarica“
– Marija Šur Puhovski: „Igrač“
– Ivo Fabijanić: „Ružarij Nane Jerke“

-=“ROMANI GODINE 2017,2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007„ :
-2017. godina :- MIRO GAVRAN: „NEKOLIKO PTICA I JEDNO NEBO“
-2016. godina: – IVAN ARALICA: „BUNAR NA TURSKOJ GRANICI“
-2015. godina – ANITA MARTINAC: „MEDALJON“
-2014. godina – MIROSLAV MEĐIMOREC: „LOVAC NA GENERALA“
– 2013. godina- ZDENKA ČORKALO: „VILA VELEBITA“
– 2012. godina- IVAN ARALICA: „KEPEC“
– 2011. godina- HRVOJE HITREC: „ŠTO BOG DADE I SREĆA JUNAČKA“
– 2010. godina- IVAN ARALICA: „ŽIVOT NASTANJEN SJENAMA“
– 2009. godina- NEVENKA NEKIĆ: „KARDINALOVO SRCE“
– 2008. godina- TOMISLAV MARIJAN BILOSNIĆ: „LISTOPAD“
– 2007. godina- NEVENKA NEKIĆ: „HOBOTNICA“
+*************************************************************
******************************************************************+
+NAJIŠĆEKIVANIJI PRIJEVODI ROMANA:
-ANTONIO SKARMETA VRANIČIĆ: „PJESNIKOVO VJENČANJE“
-FLORA DOSEN /CVIJETA GROSPIĆ: „LA MESSE DU LUNDI“ /„MISA PONEDJELJKOM“/
………………
-„50 ROMANA NA NAJKOMPLETNIJOJ LISTI U HRVATSKOJ“-
…………………………..
– 50 MOST READ NOVELS IN MARCH 2018. – CROATIA—

-TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 22. ožujka 2018.-

.4-iv (1)
.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 22. ožujka 2018.
..
22.3.2018.

1. HRVOJE HITREC: “ŠPILBERK”
2. IVAN ARALICA: “FARRELL”
3. PAVAO PAVLIČIĆ: “SALON za PLAKANJE”
4. ANITA MARTINAC: “OD FRANJE do FRANJE”
5. DRAŽEN PRĆIĆ: “(RE)DEFINIRANJE ŽIVOTA”
6. FRA ANTE MARIĆ: “PLAČU LI JELENI?”
7. ANTE JUROŠ: “KAPLJICE KRVI”
8. DIANA ROSANDIĆ ŽIVKOVIĆ: “TETOVIRANA”
9. ZORAN CUKALE: “KERBER”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. TOMISLAV STOCKINGER: “ALATIR” –II DIO “ZIMA”
13. LJUBA ĐIKIĆ: “ZATIŠJE”
14. ANA PISAC:”DETEKTIVKA LISICA: PET EUROPSKIH SLUČAJEVA”
15. ANAMARIJA ALPEZA: “DJEVOJKA PLAVIH OČIJU”
16. JELICA GJENERO: “MOJA MAMA ŠOPINGHOLIČARKA”
17. MARKO TOMINAC: “PLJAČKA BANKE na SLAVONSKI NAČIN
18. SLAVEN KUSTURA: “JEDNOM NEKAD MOŽDA”
19. ANKICA BREKALO: “OTAC, SIN i JA”
20. IVANA PLECHINGER: “ONO ŠTO OSTAJE, UVIJEK LJUBAV JE”
=tjedna lista 20 romana – HRVATSKA = 22.03.2018.-

-=OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, Croatia 22. MARCH 2018.-

,hh-na kvadrat
OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, Croatia 22. MARCH 2018.
1. HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“
2. PAVAO PAVLIČIĆ: „SALON za PLAKANJE“
3. IVAN ARALICA: „FARRELL“
4. DRAŽEN PRĆIĆ: „(RE)DEFINIRANJE ŽIVOTA“
5. ANITA MARTINAC: „Od FRANJE do FRANJE“
6. Fra ANTE MARIĆ: „PLAČU li JELENI“?
7. ZORAN CUKALE: „KERBER“
8. ANTE JUROŠ: „KAPLJICE KRVI“
9. DIANA ROSANDIĆ: „TETOVIRANA“
10. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
11. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
12. ANA PISAC: „DETEKTIVKA LISICA: PET EUROPSKIH SLUČAJEVA“
13. LJUBA ĐIKIĆ: „ZATIŠJE“
14. TOMISLAV STOCKINGER: „ALATIR“ II DIO – „ZIMA“
15. MARKO TOMINAC: „PLJAČKA BANKE na SLAVONSKI NAČIN“
16. ŽELJKO KOCAJ: „UBOJSTVO u BUSOVAČI“-novo-
17. ANAMARIJA ALPEZA: „DJEVOJKA PLAVIH OČIJU“
18. IVANA PLEHINGER: „ONO ŠTO OSTAJE. UVIJEK LJUBAV JE“
19. JELICA GJENERO: „MOJA MAMA ŠOPINGHOLIČARKA“
20. ANKICA BREKALO: „OTAC, SIN I JA“

21. SLAVEN KUSTURA: „JEDNOM NEKAD MOŽDA“
22. Dr ĐURĐICA KESAK-URSIĆ: „NEDOVRŠENA LISTA“
23. ANA DUMANČIĆ: „PRAVI SE DA SI NORMALNA“
24. MAJA BRAJKO – LIVAKOVIĆ: „MILIJUNAŠI“
25. VLADIMIR BAKARIĆ: „DUPINOV LET“
26. ANTO ZIRDUM: „KLUPKO“
27. AMIR ALAGIĆ: „OSVETINJE“
28. DUNJA MATIĆ: „TROSLOJNE POSTELJINE“
29. JASNA HORVAT: „ATANOR“
30. JURE KARAMARKO: „ZARA“
31. JURE KARAMARKO: „PADOBRAN“
32. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
33. NEDA MIRANDA BLAŽEVIĆ – KRIEZMAN: „OPSEG OTPORA“
34. SREĆKO CUCULIĆ: „LJUBAV u DOBA RECESIJE“
35. MARIJA HORVAT: „OSLOBAĐANJE“
36. NEDA BLAŽEVIĆ KRIEZMAN: „POTRES“
37. FRANJO JANEŠ: „TUNEL NA KRAJU SVJETLA“
38. LEA BREZAR: „SUPERJUNAKINJE“
39. ZORICA RADAKOVIĆ: „SANJARICA“
40. RADE JARAK: EMIGRANTI“

41. SANJA TRUMBIĆ: „DA MI JE BITI MIŠO KOVAČ“
42. LADA VUKIĆ:“SPECIJALNA POTREBA“
43. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“
44. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“
45. TATJANA GROMAČA: „CARSTVO NEMOĆI“
46. MIHAELA GAŠPAR: „SPORI ODRON“
47. TATJANA GROMAČA: „BOLEST SVIJETA“
48. INGRID DIVKOVIĆ: „ŽIVI MI SE“

49. RENATA ZLATKOVIĆ: „MOŽE SE DOGODITI i TEBI“
50. MARINA VUJČIĆ: „PITANJE ANATOMIJE“
51. ŽELJKO VALIĆ: „TANKA KOŽA“
52. JURICA PAVIČIĆ: „CRVENA VODA“
53. SANELA VRKLJAN: „U POTRAZI“
54. MARINA ŠUR PUHOVSKI: „IGRAČ“
55. IVO FABIJANIĆ: „RUŽARIJ NANE JERKE“

OFFICIAL TOP 55 BOOKS CHART, CROATIA 22. MARCH 2018.-

-TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 15. ožujka 2018.-=-

.romani-4-1-638=4
.TJEDNA RANG LISTA 20 ROMANA, Hrvatska 15. ožujka 2018.
..
15.3.2018.

1. HRVOJE HITREC: “ŠPILBERK”
2. IVAN ARALICA: “FARRELL”
3. PAVAO PAVLIČIĆ: “SALON za PLAKANJE”
4. ANITA MARTINAC: “OD FRANJE do FRANJE”
5. ZVONIMIR MIKULIĆ: “KUTAK kod KRALJA”
6. SLAVO ANTIN BAGO: “STVARNI SNOVI”
7. FRA ANTE MARIĆ: “PLAČU LI JELENI?”
8. ANTE JUROŠ: “KAPLJICE KRVI”
9. DRAŽEN PRĆIĆ: “(RE)DEFINIRANJE ŽIVOTA”
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“
11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. ZORAN CUKALE: “KERBER”
13. DIANA ROSANDIĆ ŽIVKOVIĆ: “TETOVIRANA”
14. ANA PISAC:”DETEKTIVKA LISICA: PET EUROPSKIH SLUČAJEVA”
15. ANAMARIJA ALPEZA: “DJEVOJKA PLAVIH OČIJU”
16. JELICA GJENERO: “SKRIVENO od OČIJU”
17. MARKO TOMINAC: “PLJAČKA BANKE na SLAVONSKI NAČIN
18. SLAVEN KUSTURA: “JEDNOM NEKAD MOŽDA”
19. ANKICA BREKALO: “OTAC, SIN i JA”
20. LJUBA ĐIKIĆ: “ZATIŠJE”
=tjedna lista 20 romana – HRVATSKA = 15.03.2018.-

TOP LISTA 50 ROMANA, Hrvatska, ožujak 2018.-

.hh
-TOP LISTA 50 ROMANA – HRVATSKA, OŽUJAK 2018.-
-TOP 50 BOOKS in MARCH 2018. – CROATIA
-AGENCIJA „IOA-UI“

1. HRVOJE HITREC: „ŠPILBERK“
2. IVAN ARALICA: „FARRELL“
3. PAVAO PAVLIČIĆ: „SALON za PLAKANJE“
4. ANITA MARTINAC: „OD FRANJE do FRANJE“
5. DRAŽEN PRĆIĆ: „(RE)DEFINIRANJE ŽIVOTA“
6. fra ANTE MATIĆ: „PLAČU LI JELENI?“
7. ANTE JUROŠ: „KAPLJICE KRVI“
8. DIANA ROSANDIĆ: „TETOVIRANA“
9. ZORAN CUKALE: „KERBER“
10. ZDRAVKO VUKIĆ: „BORNA VITEZ: „ŠPIJUN OPASNIH NAMJERA“

11. IVAN VEKIĆ: „PETA ZAPOVIJED“
12. ANA PISAC: „DETEKTIVKA LISICA: PET EUROPSKIH SLUČAJEVA“
13. MARKO TOMINAC: „PLJAČKA BANKE na SLAVONSKI NAČIN“
14. SLAVEN KUSTURA: „JEDNOM NEKAD MOŽDA“
15. LJUBA ĐIKIĆ: „ZATIŠJE“
16. ANAMARIJA ALPEZA: „DJEVOJKA PLAVIH OČIJU“
17. ANKICA BREKALO: „OTAC, SIN i JA“
18. JELICA GJENERO: „MOJA MAMA ŠOPINGHOLIČARKA“
19. TOMISLAV STOCKINGER: „ALATIR – ZIMA“-II-
20. TOMISLAV STOCKINGER: „ALATIR – OGNJENO NEBO“-III-

21. JURE KARAMARKO: „ZARA“
22. JURE KARAMARKO: „PADOBRAN“
23. SANJA TRUMBIĆ: “DA MI JE BITI MIŠO KOVAČ“
24. VERA ŠOIĆ KATALINIĆ: „TOZEUR“
25. TATJANA GROMAČA: „CARSTVO NEMOĆI“
26. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „KAO KIŠA“
27. KSENIJA KUŠEC: „NIJE MOGLO BOLJE“
28. ANTO ZIRDUM: „KLUPKO“
29. RATKO MARTINOVIĆ: „KALEIDOSKOP“
30. INGRID DIVKOVIĆ: „ŽIVI MI SE“

31. NEDA BLAŽEVIĆ KRIEZMAN: „POTRES“
32. LEA BREZAR: „SUPERJUNAKINJE“
33. IVO FABIJANIĆ: „RUŽARIJ NANE JERKE“
34. RADE JARAK: „EMIGRANTI“
35. ZORAN LISJAK: „SAVRŠEN USTROJ“
36. MARIJANA DOKOZA: „TRAGOVI“
37. DRAŽEN KATUNARIĆ: „SMIJEŠAK PADRE PIJA“
38. DINKA DUŠEVIĆ: „LJUBAV PLAVOG MJESECA“
39. LADA VUKIĆ: „SPECIJALNA POTREBA“
40. IVA KOLEGA: „LJUBAVNA GLAD“

41. BRANKA GABRIELA VALENTIĆ: „DVANAESTA KUĆA“
42. ANA DUMANČIĆ: „PRAVI se DA SI NORMALNA“
43. dr ĐURĐICA KESAK – URSIĆ: „NEDOVRŠENA LISTA“
44. ALEKSANDRA ORLIĆ: „AKO IKAD“
45. IRENA MATIJAŠEVIĆ: „CRNO PISMO“
46. IVAN SALEČIĆ: „GLAVA LAVA – DOM u DUBROVNIKU“
47. JURICA PAVIČIĆ: „CRVENA VODA“
48. ZORICA RADAKOVIĆ: „SANJARICA“
49. RENATA ZLATKOVIĆ: „MOŽE SE DOGODITI i TEBI“
50. MIHAELA GAŠPAR: „SPORI ODRON“


TOP LISTA 50 ROMANA , HRVATSKA, OŽUJAK 2018.-
TOP 50 BOOKS in MARCH 2018.-
AGENCIJA „IOA-UI“ /-= Agencija „(N)I(K)O(L)A (P)U(L)I(Ć)“=-/